ข่าวประชาสัมพันธ์  
    รายชื่อการคืนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 จากกองคลัง (รอบการโอนวันที่ 10 พย. 2558)  
    (กรอ.)ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าเล่าเรียน เทอม 1/2558 จากธ.กรุงไทย (รอบการโอนวันที่ 20 พ.ย. 58)  
    (กยศ.)ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าเล่าเรียน เทอม 1/2558 จากธ.กรุงไทย (รอบการโอนวันที่ 20 พ.ย. 58)  
    ตรวจสอบรายชื่อการคืนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 จากกองคลัง (ธ.กรุงไทย)  
    ตรวจสอบรายชื่อการคืนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 จากกองคลัง (ธ.อิสลาม)  
    ประกาศให้ดำเนินการยืนยันกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 2/58 (ต่อ) สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.  
    (กยศ.เก่า)ตรวจสอบรายชื่อธ.กรุงไทยโอนเงินค่าเล่าเรียน เทอม 1/58 ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 20 ตค. 58)  
    (กรอ.เก่า) ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าเล่าเรียน เทอม 1/2558 จาก ธ.กรุงไทย ครั้งที่ 1(รอบการโอน 20 ต.ค.58)  
    โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2558  
    (กยศ.เก่า)ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าเล่าเรียน เทอม 1/2558 จาก ธ.กรุงไทย ครั้งที่ 1(รอบการโอน 10 ต.ค. 58)  
    [เชิญประชุม] ประกาศสำหรับผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ กยศ.โอนย้าย และ กรอ. รายใหม่ ปี 58  

เข้าสู่ระบบ
 
Buasri ID 
  Password  


 

  • ระบบนี้สำหรับนิสิตมศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 วินาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ