ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ตรวจสอบรายชื่อกองคลังโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนิสิตที่สำรองจ่าย 2/2558 (งวดที่ 20 กพ.59)  
    ตรวจสอบรายชื่อกองคลังโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนิสิตที่สำรองจ่าย 2/2558 (งวดที่ 10 มีค.59)  
    ตรวจสอบรายชื่อกองคลังโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนนิสิตที่สำรองจ่าย 2/2558 (งวดที่ 20 มีค.59)  
    เรื่องแจ้งเพื่อขอให้นิสิตกู้ยืมฯ ประเภทรายเก่า มศว ดำเนินการ  
    ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  

เข้าสู่ระบบ
 
Buasri ID 
  Password  


 

  • ระบบนี้สำหรับนิสิตมศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 วินาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ