ข่าวประชาสัมพันธ์  
    การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ 2560 (สกอ.)  
    เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการกู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2560  
    การเตรียมเอกสารยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2560  
    หลักสูตรสาขาที่สามารถกู้ กรอ. ปีการศึกษา 2560 ได้  
    ประกาศเรื่องกำหนดการรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2560  
    เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  

เข้าสู่ระบบ
 
Buasri ID 
  Password  


 

  • ระบบนี้สำหรับนิสิตมศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ