หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

    โอนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 คืนในวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ผู้กู้รายใหม่ และ รายเก่าโอนย้ายฯ ปีการศึกษา 2560 ที่สำรองเงินค่าเล่าเรียนไปในภาคเรียนมี่ 1/2560 ส่วนการคลังได้ดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนเทอม 1/60 ไปให้ในวันนี้!! 14 ธันวาคม 2560 โดยโอนไปยังบัญชีนิสิต ขอให้นำสมุดบัญชีที่ท่านรับค่าครองชีพ (เงินรายเดือน) ไปเบิกถอนได้เลย #ขออภัยในความล่าช้า

เอกสารแนบ : -
หมายเหตุ : -
เว็บเพิ่มเติม : -
ข้อมูลโดย : กัญฐณา พิกุลน้อย
e-mail ติดต่อ : -
หน่วยงาน : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต