หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

    รายใหม่สายสังคมศาสตร์ (สาขาไม่ขาดแคลน) เตรียมทำสัญญากู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2560
ผู้กู้รายใหม่ สายสังคมศาสตร์ (สาขาไม่ขาดแคลน) ที่กำลังรอวงเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากทางสำนักงาน กยศ. โปรดทำตัวให้ว่าง เคลียร์คิวของท่าน และนัดแนะกับผู้ค้ำประกันไว้ให้พร้อม เพื่อมาดำเนินการเซ็นสัญญาระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 โดยนิสิตบันทึกทำสัญญาในระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง และนำสัญญา 2 ฉบับ + เอกสารแนบส่งธนาคารเย็บมุม (เจ้าหน้าที่คืนไปตอนตรวจ)

เอกสารแนบ : -
หมายเหตุ : หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การกู้ยืมฯ
เว็บเพิ่มเติม : -
ข้อมูลโดย : กัญฐณา พิกุลน้อย
e-mail ติดต่อ : -
หน่วยงาน : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต