งานกองทุนกู้ยืม
 
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
   เข้าสู่ระบบ
   บันทึกข้อมูลการกู้ยืม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 


ดาวโหลดแบบฟอร์ม
 
เอกสารใบรับรองที่ต้องส่งพร้อมใบขอกู้
          กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา    (ขนาดไฟล์  57 KB)
          ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมฯ    (ขนาดไฟล์  325 KB)
          แผนผังแสดงที่ตั้งบ้าน    (ขนาดไฟล์  30 KB)
          หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว    (ขนาดไฟล์  248 KB)


ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป