งานกองทุนกู้ยืม
 
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
   เข้าสู่ระบบ
   บันทึกข้อมูลการกู้ยืม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 


ดาวโหลดแบบฟอร์ม
 
เอกสารใบรับรองที่ต้องส่งพร้อมใบขอกู้
          กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา    (ขนาดไฟล์  57 KB)
          ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมฯ    (ขนาดไฟล์  325 KB)
          แผนผังแสดงที่ตั้งบ้าน    (ขนาดไฟล์  30 KB)
          หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว    (ขนาดไฟล์  248 KB)


เอกสารและรายงานเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง  เพื่อการแสดงผลและทำรายการถูกต้อง โปรดเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE v.8.0 - 11.0)