งานกองทุนกู้ยืม
 
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
   เข้าสู่ระบบ
   บันทึกข้อมูลการกู้ยืม
   รายงานการขอกู้ยืม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศสำหรับผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ และ กรอ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2557  
   แจ้งเตือนเรื่องการส่งแบบคำยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557  
   ผู้รับรองรายได้ คือใคร?  
   กำหนดการปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่และโอนย้ายสถานศึกษา (นิสิตรอบสอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557  
   เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปัจฉิมนิเทศ กยศ. นิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556  ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป