งานกองทุนกู้ยืม
 
ขั้นตอนการขอกู้ยืม
   เข้าสู่ระบบ
   บันทึกข้อมูลการกู้ยืม
   รายงานการขอกู้ยืม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
   Presentation ปฐมนิเทศ กยศ. (รอบแอดมิดชั่น) 20 สค. 2557 ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์  
   ผู้รับรองรายได้ คือใคร?  
   กำหนดการปฐมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่และโอนย้ายสถานศึกษา (นิสิตรอบสอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557  
   เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปัจฉิมนิเทศ กยศ. นิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556  ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป