สืบค้นปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สืบค้นข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม สืบค้นข้อมูลการดำเนินการของนิสิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เผยแพร่ข้อมูลอาจารย์บัณฑิตเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์


           คณะแพทยศาสตร์ ขอสอบวัดคุณสมบัติ    (ขนาดไฟล์  65 KB)
 ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง : ตึกบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-2584119 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 15731, 15646 โทรสาร. 02-2584119
E-mail : grad@swu.ac.th