ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ได้ด้วยตัวเอง มีขั้นตอนดังนี้

  • ศึกษารายละเอียดการรับสมัครแต่ละสาขาวิขาก่อนการสมัคร
  • Log in เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้สมัครใหม่ครั้งแรก ให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน)
  • เลือกสมัครในประเภทการรับสมัครและสาขาวิชาที่ต้องการ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
  • ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยการ Scan Barcode หรือ QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอ หลังจากกดยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว
  • ตรวจสอบสถานะต่างๆ อาทิ ดูเลขที่นั่งสอบ ประกาศผลสอบ เป็นต้น
  • สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านในทุกขั้นตอนการสอบ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามกำหนดการรายงานตัว

ดาวโหลดคู่มือการสมัคร

ประกาศข่าวรับสมัคร

ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศสถานที่สอบ

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา