ปฏิทินการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คลิกที่เอกสารแนบ
 

สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร TCAS65 จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้

 


วันที่ประกาศข่าว
17/09/2021
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่