ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับสมัคร เพื่อสมัครสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์📢 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับสมัคร เพื่อสมัครสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ดูรายละเอียดคู่มือการสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3GFeG0F
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : admission@g.swu.ac.th


วันที่ประกาศข่าว
20/01/2022
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@g.swu.ac.th
หน่วยงาน