ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ประจำปีการศึกษา 2565


รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2564


รายละเอียดในเอกสารแนบท้าย


วันที่ประกาศข่าว
13/10/2021
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@g.swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่