กำหนดการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

Girl in a jacket

TCAS รอบที่ 1

 • รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย           22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565  อัปเดตข้อมูลวันที่ 4 ต.ค. 65
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์           19 มกราคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์                           28 มกราคม 2566
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก          7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ยืนยันสิทธิ์                                7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566


TCAS รอบที่ 2

 • รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย           13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 13 มีนาคม 2566 *เฉพาะสาขาที่กำหนด
 • สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา       25 มีนาคม 2566 *เฉพาะสาขาที่กำหนด
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์            ดูกำหนดการได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย
 • สอบสัมภาษณ์                            ดูกำหนดการได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย
 • ยืนยันสิทธิ์                                 4 - 5  พฤษภาคม 2566

TCAS รอบที่ 3

 • รับสมัครโดย ทปอ.                     7 - 13 พฤษภาคม 2566  
 • สอบสัมภาษณ์                           1 - 2 มิถุนายน 2566
  *การประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ดูกำหนดการได้จากประกาศของ ทปอ.

TCAS รอบที่ 4

 •  รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร TCAS66 จะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้

*หมายเหตุ แก้ไขกำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1


วันที่ประกาศข่าว
08/09/2022
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
admission@swu.ac.th
หน่วยงาน
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา,งานรับนิสิตใหม่